Nous informes de recerca al portal Recercat – Projecte ImPRovE i Pilot Project for Reference Budgets

300px-Fotolia_39560306Properament s’han publicat dos informes de recerca al Dipòsit de la Recerca de Catalunya (Recercat) per part del Grup de Recerca PSITIC en relació als projectes desenvolupats Improve i Pilot Project for comparable Reference Budgets in Europe, que van ser desenvolupats per membres del grup tal com el Dr. Jordi Riera, IP del grup, i la Dra. Elena Carrillo i Irene Cussó, membres de la línia “Territori, educació i inclusió: nous models d’organització i de lideratge educatiu en xarxa” del grup PSITIC.

L’informe Reference Budgets for Social Participation: leading the way to a social inclusive society. What we learned and results for Spain, descriu el procés d‟elaboració dels pressupostos de referència per Espanya, que són cistelles de béns i serveis que representen un nivell de vida determinat per a diferents tipologies de família, en el marc del projecte europeu ImPRovE, en el qual s‟han construït de manera comparable per sis ciutats europees.

Alhora, l’informe de recerca The Spanish Healthy Food Basket. Complete Report. Pilot project for the development of a common methodology on Reference Budgets in Europe, presenta específicament en detall els resultats de la cistella d’Alimentació Saludable per Espanya. Els resultats estableixen el llindar per sota del qual no és possible dur a terme una alimentació saludable per diferents tipologies de família a Espanya per a una suficient participació social.