Nou article del Dr. Miquel Seguró “El “Ethos” de la Ciencia y el estatuto de la Bioética” a la revista Acta Bioethica

La revista Acta Bioethica ha publicat recentment un article del Dr. Miquel Seguró, membre de la línia “Ètica del lideratge educatiu i organitzacional” titulat El “Ethos” de la Ciencia y el estatuto de la Bioética.

El naixement de la bioètica no s’explica sense la crítica al concepte de “ciència” (sobretot positivista) que va tenir lloc durant els anys anteriors a la seva eclosió i és per això que el Dr. Seguró en fa eco de dues de les seves formulacions continentals més rellevants (K. Jaspers, M. Heidegger) per, a partir de la comprensió del seu sentit, concloure que la bioètica ha d’ocupar l’espai que aquesta crítica obre.

Podeu llegir l’article sencer en aquest enllaç.