Les doctorandes i becàries FPU Sra. Elena Carrillo i Sra. Irene Cussó han participat al 7è ImPRovE project meeting a Anvers (Bèlgica)

Els passats dies 20 i 22 de maig de 2015 les doctorandes i becàries FPU Sra. Elena Carrillo i Sra. Irene Cussó, membres de la línia “Territori, educació i inclusió: nous models d’organització i de lideratge educatiu en xarxa” dins el Grup PSITIC, han participat al ImPRovE project meeting liderat pel CSB-UA i que ha tingut lloc a l’Hotel Elzenveld a la ciutat d’Anvers (Bèlgica).

En el marc d’aquest projecte han col·laborat en el Working-Package nº13 “Reference budgets for social participation leading the way to a social inclusive society” desenvolupant pressupostos de referència (reference budgets) per Espanya. En aquesta trobada la doctoranda Sra. Irene Cussó ha presentat la comparativa entre els pressupostos de referència en relació a altres indicadors de pobresa amb la comunicació sota el títol: How many people have insufficient resources for adequate social participation? An exploration using ImPRovE Reference Budgets for Belgium and Catalonia.