L’AGAUR reconeix @GRecerca_PSITIC com a Grup de Recerca consolidat de Catalunya

psiticUna vegada més, l’AGAUR ha reconegut al Grup de Recerca Pedagogia, Societat i Innovació amb el suport de les TIC com a Grup de Recerca consolidat de Catalunya. Aquest reconeixement té per objectiu donar suport als grups de recerca de Catalunya que treballen en les diferents àrees científiques, per tal de reconèixer i promoure la recerca de qualitat, la transferència de coneixement i la internacionalització de les seves activitats científiques.

El Grup de Recerca PSITIC desenvolupa la seva activitat investigadora, formativa i de transferència de coneixement i serveis, entorn als nous paradigmes socioeducacionals comunitaris, inclusors i en xarxa, i específicament entorn la qualitat i sostenibilitat dels processos de transformació i innovació educativa, amb el suport de les tecnologies de la informació i de la comunicació i els nous entorns sociodigitals. Està constituït per 34 membres i es consolida en quatre línies fonamentals de recerca:

Territori, educació i inclusió: nous models d’organització i de lideratge educatiu en xarxa
Innovació educativa amb el suport de les TIC, i el seu lideratge
La participació socioeducativa i la mediació: competències de lideratge
Ètica del lideratge educatiu i organitzacional

Per a més informació sobre el Grup de Recerca PSITIC podeu visitar la seva pàgina web a psitic.blanquerna.edu o visitar les seves xarxes socials com Facebook o Twitter.