La URL concedeix un ajut a projectes tractors de fons de recerca al Grup PSITIC per presentar-se a l’Horizon2020

El rectorat de la Universitat Ramon Llull ha concedit al Grup PSITIC, liderat pel Dr. Jordi Riera i Romaní, un ajut a projectes tractors de fons de recerca per l’any 2015. La sol·licitud a aquesta convocatòria es va fer necessària quan el Grup PSITIC decidí presentar-se a l’Horizon2020 – el marc Europeu per a la recerca i la innovació.

L’equip que es presenta com a partner a l’Horizon2020 està format pel mateix Dr. Jordi Riera, la Dra. Mireia Civís, investigadora responsable (IR) de la línia “Territori, educació i inclusió: nous models d’organització i de lideratge educatiu en xarxa”, pel Dr. Jordi Díaz i la Dra. Anna de Montserrat Vallvè, membres de la mateixa línia; i per les doctorandes i membres del grup Susana López i Eva Rodríguez; les dues amb beques de recerca, FI i BRB respectivament.

La Universitat que liderarà el projecte Horizon2020 serà la Universitat de Newcastle (Anglaterra) i els partners associats juntament amb PSITIC – Blanquerna seran la Universitat Roskilde (Dinamarca), la Universitat de Zagreb (Croàcia) i la ONG Investing in children d’Anglaterra.

L’ajut concedit per la Universitat Ramon Llull ajudarà en la organització i el desenvolupament de la memòria tècnica que s’haurà de presentar a la Comissió Europea el proper mes de maig.