“La qualitat docent: el cercle virtuós de l’ensenyar i l’aprendre” del Dr. Jordi Riera al diari La Vanguardia

Ahir, el diari La Vanguardia publicava un monogràfic sobre “Els 10 atributs del projecte singular Blanquerna” en el qual es donava a conèixer la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna – FPCEE de la Universitat Ramon Llull.

Dins del mateix monogràfic, el Dr. Jordi Riera i Romaní, investigador principal (IP) del Grup de Recerca PSITIC, escrivia sobre la qualitat docent sota el títol “La qualitat docent: el cercle virtuós de l’ensenyar i l’aprendre” exposant què és el que realment significa qualitat docent, erròniament del que suposa només tenir en compte rànquings i/o instruments de mesura limitats o limitants.

Podeu trobar l’article sencer en el següent enllaç.