La Dra. Mireia Civís i el Dr. Jordi Díaz presenten els resultats preliminars del procés d’indagació: “les relacions i l’impacte sistèmic”, realitzat al programa Xarxes per al canvi

Aquest programa facilita un context d’aprenentatge professional entre iguals, agrupant els centres educatius de la ciutat amb xarxes territorials. D’aquesta manera es genera un espai de reflexió i capacitació molt rica fruit de la conglomeració de realitats, etapes i projectes molt diversos.

L’objectiu principal es avançar cap a un model d’escola on els aprenents són els protagonistes del seu aprenentatge. Un aprenentatge profund i amb sentit que desenvolupi tot el potencial dels infants i joves per esdevenir persones dignes, responsables i lliures.

Un dels aspectes claus per avançar en la innovació educativa és l’establiment de ponts entre la recerca, la política i la pràctica educativa. La necessitat de fomentar la presa de decisions en evidències implica la indagació sobre les xarxes per al canvi com a context d’aprenentatge entre professionals. Seguint aqeusta línia, la Dra. Mireia Civís i el Dr. Jordi Diaz, ens presenten un video amb les conclusions preliminars del procés d’indagació: “les relacions i l’impacte sistèmic”. Podeu accedir-hi clicant sobre el següent enllaç.