La doctoranda i becària FPU Sra. Elena Carrillo realitza una estada a la Harvard School of Public Health (Boston, US)

boston
La doctoranda i becària FPU Sra. Elena Carrillo, membre de la línia “Territori, educació i inclusió: nous models d’organització i de lideratge educatiu en xarxa” dins el Grup PSITIC,  ha realitzat una estada de recerca a la Harvard School of Public Health (Boston, US) durant els mesos de setembre a desembre de 2014 que li han permès profunditzar en el desenvolupament de la seva tesi doctoral tutoritzada pel Dr. Jordi Riera, investigador principal del Grup PSITIC.

Durant aquest temps ha treballat entorn el rol del capital social com a determinant social de la salut i generador de desigualtats, de la mà del Dr. Ichiro Kawachi, cap del departament de Ciències Socials i del Comportament i autor de nombroses publicacions en el camp de l’Epidemiologia Social.

La tesi que la doctoranda Sra. Elena Carrillo vol desenvolupar girarà al voltant del tema “El capital social com a generador de desigualtats en adolescents”.