La classe inversa com a proposta per la personalització de l’aprenentatge

El passat dimarts 15 de març s’impartia el seminari “Personalitzar l’aprenentatge: pràctiques centrades en l’alumne” que organitzava la Fundació Jaume Bofill i que pretenia aportar reflexions, debats i iniciatives sobre què implica posar l’alumne al centre de l’aprenentatge i què significa traslladar aquesta personalització als ensenyaments.

La professora i doctoranda Elena Sofia Ojando, membre del Grup PSITIC, va poder presentar la proposta de La classe inversa, sent ella una experta en aquest camp arran del desenvolupament de la seva tesi doctoral dirigida pels Drs.Jordi Riera, IP del Grup PSITIC, i Miquel Àngel Prats, IR de la sub-línia “Innovació educativa amb el suport de les TIC i el seu lideratge”.

Més informació aquí.