Màsters, postgraus i doctorats

Programes formatius de Doctorat, Màster i Postgrau en els que participa el Grup de Recerca PSITIC

Doctorat en Ciències de l’Educació i l’Esport

L’objectiu dels estudis de doctorat és la formació avançada de l’estudiant en tècniques d’investigació mitjançant l’elaboració i la presentació d’una tesi doctoral que consisteix en un treball original d’investigació.

Màster Universitari en Psicopedagogia

El Màster Universitari en Psicopedagogia (MUP) ofereix una formació especialitzada per assessorar i intervenir, des dels serveis psicopedagògics i d’orientació als centres educatius en les diferents etapes (infantil, primària i secundària).

Màster Universitari en Professorat d’Educació Secundària

El Màster Universitari en Professorat d’Educació Secundària acredita la formació pedagògica i didàctica que habilita per a l’exercici de les professions de professor d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d’idiomes.

Diploma d’especialització universitària en Pedagogia Hospitalària

El Diploma d’especialització universitària en Pedagogia Hospitalària afavoreix al desenvolupament de competències necessàries per donar resposta de manera adequada a les necessitats de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat per motius de salut des de la pedagogia hospitalària.