Estada de recerca a Colombia de la doctoranda Anna Llongueras

La doctoranda i becària FI Anna Llongueras, membre del Grup PISTIC, està realitzant la seva estada de recerca a la Universidad San Buenaventura de Bogotá (Colòmbia) de l’agost al desembre de 2018, amb el suport d’una beca per a investigadors i professorat de la FPCEE Blanquerna -URL.

Durant aquest període la doctoranda està participant a diverses activitats del Programa de Doctorado en HumanidadesHumanismo y Persona, a càrrec del Dr. Manuel Prada Londoño. La tesi doctoral té com a objectiu comprendre el procés d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura a l’escola en vista d’un ésser humà configurat en termes narratius.

Aquesta estada li ha permès la participació al IV Simposio internacional “Temas y problemas de Investigación en Educación: Narrativas, Pedagógicas y Didácticas en la Sociedad Contemporáneas”  els dies 17, 18 y 19 de Setembre de 2018 amb una ponència titulada: HACIA UNA NUEVA COMPRENSIÓN FENOMENOLÓGICA-HERMENÉUTICA DEL APRENDIZAJE DE LA LECTURA EN LA ESCUELA. 

A més a més, ha participat com a ponent convidada al Panel de tendencias actuales en Educación y Pedagogía: “Lectura y Escritura: perspectivas actuales en la escuela” a la Universidad de San Buenaventura amb la ponència EL APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA EN LA ESCUELA COMO SENDA DE COMPRENSIÓN DE UNO MISMO. I també ha realitzat com a docent el curs Narración y Pedagogía de la mateixa universitat.

La doctoranda està dirigida per la Dra. Anna Pagès i la Dr. Julieta Piastro de la FPCEE Blanquerna, Barcelona.