Els diagnòstics tecnopedagògics de centre per @maprats i @elenaojando

El passat 12 de Maig, el Dr. Miquel Àngel Prats, Investigador Responsable (IR) de la línia “Innovació Educativa amb el suport de les TIC i el seu lideratge” dins el Grup PSITIC i la Sra. Elena Ojando membre de la mateixa línia del Grup PSITIC, van publicar l’article “Los diagnósticos tecnopedagógicos de centro como solución a la imperiosa necesidad de disponer en la escuela de hojas de ruta y planes estratégicos TIC/TAC” al portal d’Educaweb .

En l’article es fa èmfasi a la importància que els centres educatius rebin orientació i assessorament per tal que puguin dissenyar els seus plans estratègics TIC a partir d’un diagnòstic tecnopedagògic personalitzat. Aquesta serà una decisió estratègica que ha de conduir, entre d’altres coses, a aconseguir millores significatives dels resultats dels alumnes i aturar l’augment descontrolat de l’abandonament escolar.

Us invitem a que llegiu l’article sencer del Portal d’Educaweb en aquest enllaç, així com també l’article sencer titulat “Els diagnòstics tecnopedagògics de centre: instrument avaluatiu multidimensional” publicat a la Revista Aloma, en aquest enllaç.