El Grup PSITIC aconsegueix dues concessions de la convocatòria d’ajuts a projectes de recerca del PDI de la URL

El passat 20 d’Octubre, la Universitat Ramon Llull (URL) va fer pública la resolució de concessió de la convocatòria d’ajuts a projectes de recerca del Personal Docent Investigador (PDI). Es van rebre 48 sol•licituds de projectes i se n’han concedit 38 de pràcticament tots els centres de la URL.

A la Facultat FPCEE – Blanquerna amb el Grup PSITIC s’han concedit dues ajudes. En primer lloc, a la Dra. Mar Rosàs, membre de la línia “Ètica del lideratge educatiu i organitzacional” pel projecte d’internacionalització i divulgació de la recerca al voltant del Lideratge educatiu. Aquest projecte va obtenir com a resultats la participació a dos congressos: Internacional Conference on Philosophy a Atenes i el Congrés Català de Filosofia a Palma; i l’article titulat “Educational Leadership Reconsidered. Agamben, Arendt and Bauman” publicat a Studies in Philosophy and Education.

En segon lloc, a la Dra. Mireia Civís, investigadora responsable (IR) de la línia “Territori, educació i inclusió: nous models d’organització i de lideratge educatiu en xarxa” pel projecte NetEduProject. Aquest té per objectius construir una xarxa internacional d’organitzacions educatives disposades a col•laborar i innovar a la comunitat i promoure l’avaluació i la millora de pràctiques educatives en xarxa, proporcionant les eines d’Anàlisi LIC (Liderant Climes Innovadors). El projecte és coordinat pel Dr Jordi Díaz i la Dra. Mireia Civís i hi participen altres membres de psitic.

L’enhorabona per la concessió a tots dos projectes!