El Dr. Miquel Seguró reconegut per l’AQU com a Professor Agregat

El Dr. Miquel Seguró, membre de la línia “Ètica del lideratge educatiu i organitzacional” dins el Grup PSITIC, ha estat reconegut com a professor agregat després que l’AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) hagi avalat positivament la seva sol·licitud.

La categoria de professor agregat és una de les categories superiors del model contractual de la LUC – Llei d’Universitats de Catalunya – i té un caràcter indefinit. El personal acadèmic contractat en aquestes categories té plena capacitat docent i investigadora i pot tenir accés a les llicències i excedències que la LUC estableix per al foment de la recerca i la col·laboració interuniversitària, i les seves retribucions es determinen pel Govern de la Generalitat.

L’enhorabona al Dr. Miquel Seguró per aquest reconeixement!