El Dr. Miquel Àngel Prats participa en la Jornada “Entorns innovadors per millorar l’aprenentatge”

El passat 11 d’octubre, el Dr. Miquel Àngel Prats, investigador responsable (IR) de la sublínia “Innovació educativa amb el suport de les TIC, i el seu lideratge”, va participar com a ponent a la Jornada “Entorns innovadors per millorar l’aprenentatge. La tecnologia al servei de l’educació i la diversitat. Eines tecnològiques per l’aprenentatge: com les apliquem?”.

La Jornada Formativa de Suport Educatiu i Tecnologia va ser promoguda per CREIX, Centre de Desenvolupament Infantil i va tenir lloc al Col·legi d’Odontòlegs de Barcelona. Va tractar-se d’una jornada reflexiva entre educadors i famílies per abordar el tema de les avantatges en la utilització de la tecnologia com a eina de recolzament per adquirir els aprenentatges i, es va centrar principalment, en alumnes amb dificultats d’aprenentatge.

En el següent enllaç podreu consultar el programa.