La Dra. Elena Carrillo, membre de l’Academia Española de Nutrición y Dietética

L’Academia Española de Nutrición y Dietética té per objectiu promoure les ciències de la nutrició humana i dietètica, i fomentar entre els dietistes-nutricionistes trajectòries científiques i acadèmiques que permetin una evolució de la professió amb els més alts estàndards de qualitat científica i acadèmica.

La Dra. Elena Carrillo, membre de la línia “Territori, educació i inclusió: nous models d’organització i de lideratge educatiu en xarxa” del Grup PSITIC experta en nutrició i dietètica en adolescents arran de la seva tesi doctoral “Empirical approach to the effect of social capital on the lifestyle, eating habits and weight status of a sample of Catalan adolescents. A specific focus on the family environment in different socioeconomic contexts“, ja és membre, amb veu i vot, de l’Academia Española de Nutrición y Dietética.

Per altra banda, i en relació a la seva tesi doctoral, aquesta setmana també ha tingut l’oportunitat d’impartir un curs presencial de formació al Departament de Salut – Secretaria de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya sota el títol “A la recerca de noves vies de promoció de la salut en adolescents: el rol del capital social“.