Dr. Jordi Riera i Dr. Miquel Àngel Prats al diari ARA, sobre pobresa infantil i educació

Avui el Diari ARA ha publicat dos articles realitzats per membres del Grup de Recerca en Pedagogia, Societat i Innovació amb el suport de les TIC (PSITIC).

En primer lloc, el Dr. Jordi Riera i Romaní, invstigador principal (IP), ha escrit sobre la pobresa infantil amb un article titulat “Contra la pobresa infantil, una estratègia relacional”.
Podeu trobar l’article en aquest enllaç.

En segon lloc, el Dr. Miquel Àngel Prats, investigador responsable (IR) de la línia “Innovació educativa amb el suport de les TIC i el seu lideratge”, ha escrit sobre el replantejament dels mètodes d’ensenyament i avaluació amb un article titulat “És temps de nous mètodes d’aprenentatge”.
Podeu trobar l’article en aquest enllaç.