Defensa de tesi del doctorand Jordi Díaz Gibson

jordialhambra
El proper dijous dia 6 de Novembre a les 11:30h a la Sala de Graus de la Tamarita, tindrà lloc la defensa de la tesi doctoral del doctorand Jordi Díaz Gibson, membre de la línia “Territori, educació i inclusió: nous models d’organització i de lideratge educatiu en xarxa” del Grup PSITIC. La seva tesi anomenada “L’efectivitat de les xarxes socioeducatives: El lideratge de la innovació col.laborativa” està dirigida per la Dra. Mireia Civís Zaragoza, investigadora responsable de la mateixa línia d’inivestigació del Grup PSITIC.

El tribunal present en la defensa de la tesi del doctorand Jordi Díaz Gibson està composat pel Dr. Jordi Riera i Romaní, investigador principal del Grup PSITIC com a president; el Dr. Miquel Àngel Essomba Gelabert de la UAB com a secretari i la Dra. Liz Todd de Newcastle University com a vocal.

La Tesi sencera la trobareu al següent enllaç.