Concedit un ajut a la Recerca del personal investigador de la URL a la sub-línia “Territori, educació i inclusió” del Grup PSITIC

La Universitat Ramon Llull ha concedit un Ajut a la recerca per al personal investigador de les seves facultats al Grup de Recerca en Pedagogia, societat i innovació amb el suport de les TIC. L’ajut està adreçat a doctors contractats a dedicació completa.

Més concretament, l’ajut ha estat guanyat per la sub-línia “Territori, educació i inclusió: nous models d’organització i de lideratge educatiu en xarxa” sent la Dra. Mireia Civís, la investigadora responsable d’aquesta.

L’enhorabona a tots els membres de la sub-línia!