Ètica del lideratge educatiu i organitzacional

Ètica del lideratge educatiu i organitzacional

Investigador responsable: Dr. Francesc Torralba Roselló Existeixen tres qüestions fonamentals que giren al voltant d’aquesta sub-línia d’investigació: la fonamentació ètica de l’acció dels professionals que, de diferents disciplines i en xarxa, col·laboren...