Article sobre el treball socioeducatiu en xarxa per la Dra. Mireia Civís i el Dr. Jordi Longás

La Dra. Mireia Civís, investigadora responsable (IR) de la línia “Territori, educació i inclusió: nous models d’organització i de lideratge educatiu en xarxa”, juntament amb el Dr. Jordi Longás, membre d’aquesta mateixa línia del Grup PSITIC; han publicat darrerament un article a la Revista Educación XX1.

L’article, sota el nom “La colaboración interinstitucional como respuesta al desafío de la inclusión socioeducativa. Análisis de 4 experiencias de trabajo en red a nivel local en Cataluña”, reflexiona sobre l’emergència del treball socioeducatiu en xarxa presentant el concepte i el sentit d’aquest, alhora que analitza quatre reconegudes experiències d’aquest tipus de treball a nivell local a Catalunya per destacar els factors comuns que s’observen i per valorar l’interès i viabilitat del model presentat.

Podeu llegir l’article complet en el següent enllaç.