Article “Per què l’escola es resisteix a treballar en xarxa?” del prof-doctorand @jdiazgibson a @FundacioBofill

El professor-doctorand Jordi Díaz Gibson membre de la línia “Territori, educació i inclusió: nous models d’organització i del lideratge educatiu en xarxa” dins el grup PSITIC, ha publicat un article al Blog de la Fundació Jaume Bofill titulat “Per què l’escola es resisteix a treballar en xarxa?”.

En aquest article, el prof-doctorand Jordi Díaz fa una reflexió sobre la necessitat de la connexió en el nostre sistema educatiu i sobre quines són algunes d’aquestes dificultats que ens impedeixen mantenir una xarxa socioeducativa fonamentada en la col·laboració i la interdisciplinarietat.

Us invitem a llegir l’article sencer en aquest enllaç.