Article “Ética de máximos y ética de mínimos” del Dr. @f_torralba a @diarioresponsab

El Dr. Francesc Torralba, investigador responsable (IR) de la línia “Ètica del lideratge educatiu i organitzacional” dins el Grup PSITIC, publica un article titulat “Ética de máximos y ética de mínimos” a Diario Responsable.

En aquest article, i arrel del XII Congrés EBEN-España que la Càtedra Ethos de la Universitat Ramon LLull organitza, el Dr. Francesc Torralba reflexiona sobre l’ètica mínima en el desenvolupament de les organitzacions. A més, incideix en la importància de l’ètica de màxims o l’ètica de les virtuts.

Us invitem a que llegiu l’article en aquest enllaç.