Article del Dr. Eduard Longás, el Dr. Jordi Longás i el Dr. Jordi Riera a la revista Educar

El Dr. Eduard Longás, el Dr. Jordi Longás, membres de la línia “Territori, educació i inclusió: nous models d’organització i de lideratge educatiu en xarxa” del grup PSITIC i el Dr. Jordi Riera, investigador principal d’aquest grup, han publicat un article sota el títol “Daños no intencionados en la escuela. Estudio de su incidencia en escolares de Cataluña” a la Revista Educar.

L’article està basat en una recerca on l’objectiu principial és l’estudi dels danys no intencionats de l’alumnat a l’escola (accidents escolars) que suposen un risc per la seva salut i la seva seguretat. Els resultats obtinguts han permès identificat les característiques principals dels accidents, la seva tipologia i els contextos escolars d’aspectes que aporten informació d’interès per la prevenció d’aquest fenòmen.

Si voleu consultar l’article sencer, podeu visitar el següent enllaç.