Article de la Dra. Mar Rosàs a la Revista “Llengua i ús”

La Dra. Mar Rosàs, membre investigadora de la línia “Ètica del lideratge educatiu i organitzacional” del Grup PSITIC, juntament amb la Sra. Marta Puxant de la Universitat de Harvard, han publicat recentment l’article titulat “El disseny i la implementació d’un programa de llengua catalana que integra llengua i cultura a les universitats de Harvard i de Chicago” a la revista Llengua i ús: Revista Tècnica de Política Lingüística.

L’objectiu d’aquest article és descriure l’experiència de dissenyar i implementar un programa per aprendre llengua catalana a través de materials culturals, experiència que es va iniciar a la Universitat de Harvard i la Universitat de Chicago el curs 2012-2013.

Si voleu llegir l’article complet podeu visitar el següent enllaç.