Accions de transferència de coneixement a partir del projecte de la Flipped Classroom (PICI)

CIrN9pxWcAAU4J5
En el marc del projecte ARMIF “Flipped Classroom’s Incorporation: An experience between primary schools and university” s’han desenvolupat actualment tres accions de transferència de coneixement. Aquestes han estat liderades per membres de la línia “Innovació educativa amb el suport de les TIC i el seu lideratge” del Grup PSITIC com la doctoranda Elena Ojando, el Dr. Miquel Àngel Prats, el Dr. Xavier Àvila i el Dr. Antoni Miralpeix; i d’altres professors de la facultat com Jordi Simón i Loles González.

En primer lloc, el passat 27 de juny la professora i doctoranda Elena Sofia Ojando va realitzar una comunicació sobre el projecte a la International Conference on Education and New Developments a Porto (Portugal).

Pel que fa a la segona activitat, el passat 29 de juny es va dur a terme una Jornada de presentació dels primers resultats del Projecte d’Incorporació de la classe inversa (PICI) per a la millora de la qualitat docent. Aquesta jornada va tenir lloc a la FPCEE-Blanquerna i hi van participar tant els professors de la universitat com els mestres de les escoles de primària.

Finalment, una tercera activitat va ser la participació del Dr. Xavier Àvila en una taula rodona sobre “Presentació de projectes: Investigar per a la millora de la formació de mestres” al II Fòrum Internacional d’Educació i Tecnologia – FIET de Tarragona el passat 29 de juny.

Moltes felicitats per totes les accions que s’estan duent a terme!!