Voces de la educación social

Referència del capítol del llibre: Vilar, J. (2011). La ética en el proceso de construcción de la identidad de los/las educadores/as sociales. A Planella, J. i Moyano, S (Ed.), Voces de la educación social (pp. 359-381). Barcelona: UOC.

Resum:

És el fruit d’un treball proposat a trenta-cinc professionals vinculats a l’educació social, la majoria educadors socials en actiu, amb el doble propòsit de, per una banda, promoure un exercici d’anàlisi i reflexió al voltant de conceptes, idees i paraules vinculades al camp social i educatiu i, d’altra, iniciar una sèrie de trobades mitjançant la paraula i la veu que ajudin a incrementar el patrimoni d’un camp en construcció. El resultat de la suma de compromisos, esforços i responsabilitats és el llibre que té a les mans. Aquest any 2011 es commemora el 20 aniversari dels inicis de la Diplomatura d’Educació Social a les universitats espanyoles. Per tant, assistim a uns moments, els actuals, considerats almenys com controvertits amb l’arribada del Grau en Educació Social i el que suposa (i pot suposar) en el terreny acadèmic, laboral, educatiu i social. Aquestes veus han assumit el compromís de seguir induint al pensament crític sobre les pràctiques que duem a terme, de continuar induint a la lectura i l’escriptura en un terreny abonat per a això però, reconeguem-ho, massa poc regat. Per tant, aquesta invitació a llegir la veu i a recórrer, cadascun des del punt que desitgi, les trenta-cinc propostes realitzades.