Vers el sentit pedagògic de la mediació

Referència: Sarrado, J.J.; Riera, J. i Boqué, M.C. (2000). Vers el sentit pedagògic de la mediació. Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de l’Educació, 6, p.90-108.

Resum:

La mediació, defugint ingènues visions panòptiques, esdevé una transdisciplina que, validant metodologies intersubjectives d’implicació hermenèutica i pedagògica en escenaris comunicatius, afavoreix la transformació de persones i de situaciones problemàtiques des de la mateixa constel·lació que otorga competència a l’èsser humà: la trobada narrativa i argumentativa de reconeixament, revaloralització i creixement de l’alteritat i d’un mateix amb l’altre a partir de la gratuïtat, la sinceritat, la relfexió, la coparticipació i la responsabilització.