Valors emergents a Europa

Referència del capítol del llibre: Torralba, F. (2009). Valors genuïnament humans en les grans tradicions religioses. A Marina, J.A.; Pujol, J. i Torralba, F. (Ed.), Valors emergents a Europa (pp. 43-92). Lleida: Pagès Editors.

 

Resum:

En el context de la globalització de les comunicacions, dels mercats i de la cultura, és essencial destacar els valors que són propis per poder defensar-los d’elements externs i garantir-ne la transmissió a les futures generacions d’europeus. Europa no és només una unitat política, geogràfica, cultural o social, sinó una realitat espiritual, una entitat amb una configuració ètica i estètica pròpia que sorgeix, en part, dels universos religiosos que al llarg de la història hi han sedimentat. Aquest petit però intens text sobre valors en la política, en l’educació i en les tradicions religioses podria ser el primer símptoma d’una nova primavera dels valors a Europa.