ReferènciaRiera, J. (2018). Una nueva concepción de escuela y aprendizaje, para una mayor equidad. Revista de Estudios y Experiencia en Educación, 2(1).

Resum:

Les diferents investigacions i articles associats que es presenten aquí, estan associades a diferents temàtiques: les creences i col·laboració dels docents per garantir l’èxit de la innovació educativa; els aspectes organitzacionals que faciliten i dificulten el desenvolupament de la competència d’aprendre a aprendre; els rols i relacions entre docents i discents quan una nova metodologia s’incorpora; l’anàlisi de diferents factors per explicar el fenomen del fracàs escolar; la conceptualització d’un lideratge ètic per al desenvolupament d’un lideratge més sòlid en contextos d’incertesa; i finalment, al voltant d’un nou model d’intervenció
socioeducativa en xarxa de suport a el ple desenvolupament educatiu de la infància en contextos de vulnerabilitat social, cultural i econòmica. El gran ventall d’investigacions presentades en aquest número monogràfic posen de manifest que el repte de l’equitat i la igualtat d’oportunitats educatives passa per entendre el repte com sistèmic, multidimensional i interinstitucional en xarxa de coresponsabilitats. I que aquesta aposta global creua decidida i necessàriament de dins cap a fora, el mateix concepte d’aprenentatge, els rols docent-discent, el propi model de l’organització escolar, i com la societat s’organitza per afrontar el repte educatiu de forma
interinstitucional i comunitàries. I tot això des d’una nova concepció ètica de l’lideratgeeducatiu que afecta els tres nivells d’aula, escola i sistema-comunitat.