Una experiència de mediació en el marc de l’escola

Referència: Boqué, M.C. i Carulla, A. (2005). Una experiència de mediació en el marc de l’escola. Segell, revista de la Institució cultural del CIC, 1, p.10-11.

Resum:

La convivència entre els alumnes a l’escola és una font de riquesa inesgotable: es forgen amistats —algunes es mantindran al llarg de la vida—, s’intercanvien coneixements basats en interessos propis de cada edat, sorgeixen conflictes, es construeixen valors i es qüestionen les normes del món dels adults. Tot això forma part del creixement i l’evolució personal propis.