Una alternativa socioeducativa del desenvolupament comunitari

Referència: Riera, J. i Civís, M. (2004). Una alternativa socioeducativa del desenvolupament comunitari. Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de l’Educació, 13, p.182-184.

Resum:

En els darrers anys tot el món occidental ha experimentat una gran transformació de les condicions històriques, socials i econòmiques que han fet variar substancialment el teixit social i els models de relació entre els ciutadans en el si de la comunitat. Aquest procés de transformació ha provocat una fallida de moltes línies d’identitat, solidaritat i coherència grupals (Alonso, 1993).