Treball en xarxa a la formació inicial dels professionals de l’educació

Referència:  Essomba, M. (2009). Treball en xarxa a la formació inicial dels professionals de l’educació. Fundació Jaume Bofill: Barcelona.

Resum:

El terme xarxa ha estat incorporat a les nostres vides amb una certa rapidesa durant els darrers anys. En l’àmbit de la quotidianitat és habitual trobar-se escoltant o parlant de les xarxes de transport urbà, de les xarxes de comunicació en línia, de la xarxa d’entitats del barri o de xarxes comunitàries. En el terreny acadèmic aquest concepte també ha arrelat, i amb força. Nombrosos investigadors en l’àmbit de les ciències socials s’han interessat per aquest fenomen propi dels nostres temps i han anat elaborant explicacions raonables sobre quins són els motius pels quals aquestes xarxes apareixen, i proposen principis sobre com haurien de funcionar.