Trazos de estética medieval

Referència: Seguró, M. (2008). Trazos de estética medieval. Revista Española de Filosofía Medieval, 15, p.137-148.

Resum:

En el present article ressenya les característiques fonamentals de l’estètica medieval. Amb això, pretén posar de manifest el el injustificat de les acusacions d’obscurantisme a l’una que reivindicar la seva rellevància per a la història general de la cultura.