The Study of Educative Network organization in the City of Barcelona, Spain. The Nou Barris District

Referència: Díaz, J.; Civís, MLongás, J. i Murat, A. (2010). The Study of Educative Network Organizations in the City of Barcelona: The Nou Barris District. International Journal of Knowledge Society Research, 1(2), p.26-37.

Resum:

En aquest treball es descriu l’organització interna de les Xarxes Educatives (A) i els aspectes que van permetre el seu creixement i èxit a la ciutat de Barcelona, Espanya. Les EN sorgit en els últims deu anys a Catalunya, Espanya, com una manera d’incorporar els reptes socials i educatius al territori. Aquestes propostes educatives es basen en la connexió entre les diferents institucions educatives en la comunitat per fer front als reptes socials i educatius de la cooperació a través de la transversalitat i un projecte comú. La intenció de les A és crear sinergies entre organitzacions de cooperació i coordinar l’acció comunitària per evitar la superposició i el treball redundant. Aquest estudi mostra com aquestes estructures educatives utilitzen les possibilitats del context per millorar l’impacte educatiu i desenvolupar una nova visió de l’organització i de concebre l’educació.