Descarrega el PDF

Referència: Díaz-Gibson, J., Daly, A., Miller-Balslev, G., & Zaragoza, M. C. (2020). The SchoolWeavers tool: supporting school leaders to weave learning ecosystems. School Leadership & Management, 1-18.

Resum:

El capital social ha sorgit recentment com un enfocament eficaç per replantejar les escoles com a ecosistemes d’aprenentatge més amplis on els estudiants, els professors i les famílies tenen més accés als recursos d’aprenentatge a través de la interacció social. La literatura no ha proporcionat eines d’avaluació basades en la investigació que documentin les capacitats dels líders escolars per teixir relacions socials entre els actors de l’escola i de tota la comunitat. Aquest document presenta una validació d’experts internacionals de l’eina SchoolWeavers Tool, un recurs en línia que ajuda els líders escolars a avaluar la salut i el potencial del seu ecosistema escolar i proporciona comentaris significatius per teixir capital social i professional i elevar oportunitats d’aprenentatge i objectius educatius. La validació teòrica la van dur a terme en la primera ronda 15 experts de vuit països amb experiència prèvia en lideratge de xarxes en educació, i en la segona ronda, amb 54 actors escolars dels mateixos vuit països. El model final proporciona una eina validada internacionalment que dóna suport a les capacitats dels líders escolars per millorar l’eficàcia col·lectiva, la col·laboració interna i externa, la innovació i l’equitat. A més, l’eina crea oportunitats de recerca permetent als líders i investigadors de les escoles col·laborar i donar suport a l’impacte sistèmic i la millora sostenible.