Temps de mediació

Referència: Boqué, M.C. (2005). Temps de mediació. Barcelona:  CEAC Educació.

Resum:

Temps de mediació és un programa educatiu dissenyat per introduir i consolidar la pràctica de la mediació en contextos de formació. Conté.  Aprendre a gestionar els conflictes constructivament i de forma no violenta és una necessitat de qualsevol centre educatiu que es proposi gaudir d’un clima de treball segur i saludable. L’educació en el conflicte i la convivencia pacífica beneficia els alumnes, les famílies, els docents i els treballadors de l’escola que desenvolupen habilitats per sortir deis conflictes per si mateixos. A més a més, la presencia de la xarxa de mediadors del centre garanteix un espai d’escolta on, voluntariament i de manera confidencial, s’exterioritzen inquietuds i interessos i es busquen solucions alternatives de mutu acord, prevenint, així, que els petits conflictes quotidians generin problemes greus.