ReferènciaDíaz-Gibson, J.; Longás, J.; Prats, M.A; Ojando, E; Riera, J.(2018). Tejiendo los Hilos del Éxito Escolar. Hacia un modelo interconectado para impulsar el éxito de nuestros estudiantes. Revista de currículum y formación del profesorado, 2(2).

Resum:

L’èxit escolar és en l’actualitat una prioritat per a la inclusió social i el benestar de les persones de tota la Unió Europea. En aquest sentit, Espanya afronta un repte crucial amb unes altes taxes de fracàs escolar en un context socioeconòmic caracteritzat per un alt atur i l’escassetat de recursos públics. L’estudi dels condicionants de l’èxit escolar suposa un avanç per prevenir dit fracàs des de la globalitat del nostre sistema educatiu. El present article planteja una revisió exhaustiva de la literatura sobre l’èxit escolar especialment a Espanya en els últims quinze anys. El treball compara la relació dels condicionants d’èxit escolar que fonamenten el model PISA amb els presentats per la literatura especialitzada, amb l’objectiu de discutir algunes de les limitacions presentades pel model PISA. Els resultats mostren que per abordar l’èxit escolar d’una manera efectiva cal plantejar un enfocament més ampli i global, incloent-hi factors comunitaris com a condicionants més enllà dels individuals, familiars i escolars; així com una mirada a la relació entre aquests factors, destacant alguns indicadors transversals com les xarxes de col·laboració entre actors educatius i les expectatives del context.