Strengthening education through collaborative networks: leading the cultural change

Referència: Díaz, J.; Civís, M.; Guàrdia, J. (2013). Strengthening education through collaborative networks: leading the cultural change. School leadership & management, 34(2), p.179-200.

Resum:

Les associacions educatives amb la perspectiva basada en àrees comprenen una estratègia cada vegada wellgrounded i estesa a nivell internacional per a la millora equitativa. No obstant això, la literatura mostra una manca de recerca centrat en l’avaluació d’aquests programes de col·laboració educatius. Aquest article té com a objectiu desenvolupar i validar un instrument per avaluar aquest tipus de programes en tots els països. Dos programes reeixits van ser avaluats a Espanya i els EUA per tal de provar la validesa del model de mesurament. Els resultats confirmen que el model proporciona una eina vàlida per avaluar l’eficàcia de l’actuació de col·laboració, per ajudar els directors d’escoles, líders de districte i legisladors per promulgar la presa de decisions basada en l’evidència.