Sobre la hospitalidad. Extraños y vulnerables como tú

Referència: Torralba, F. (2003). Sobre la hospitalidad. Extraños y vulnerables como tú. Madrid: PPC.

Resum:

A jutjar per la història, les nostres societats occidentals mai no han estat espais estrictament homogenis, ja que la nostra societat ha estat durant segles terra de pas, lloc d’acollida. No obstant això, el desafiament de la diferència es planteja actualment de forma radical. L’objectiu fonamental d’aquesta assaig —fruit del Seminari interdisciplinar sobre Hospitalitat, organitzat per l’orde Hospitalari de Sant Joan de Déu (província de sant Rafel)— consisteix en pensar el valor de l’hospitalitat. Més enllà de l’interès personal que pugui suscitar la qüestió, creiem que l’hospitalitat és un valor clau per enfrontar-se als fluxos migratoris i a la multiplicació d’identitats en un mateix espai social. No es tracta, per tant, d’un valor de luxe ni d’una reflexió de caràcter eminentment filosòfic i especulatiu, sinó de presentar, en l’escenari multicolor del nostre món, un valor clau per garantir la convivència i la concòrdia. El futur de les societats occidentals depèn en gran part de l’articulació real d’aquest valor de l’hospitalitat.