Sobre el olvido

Referència: Pagès, A. (2012). Sobre el olvido. Barcelona: Herder.

 

Resum:

Aquest és un assaig filosòfic sobre l’experiència de l’oblit. Es tracta d’un tema de llarg abast que, en perllongar en el temps, afecta diverses generacions, a les famílies i als individus, a cada un de nosaltres en primera persona. És una qüestió difícil relacionada amb el dolor, amb el sofriment i la pèrdua, amb els pensaments que no ens deixen agafar el son. El lector trobarà en aquestes pàgines un recorregut pel que és estrany i contradictori del record que fuig de si mateix i s’enfonsa en l’oblit. Un dia ens adonem que no es pot viure així i advertim que només una frontera entre un abans i un després permetrà fundar un present de l’ara. Més enllà d’aquesta frontera, abandonada la fugida, es troba el veritable oblit, aquell que compleix una funció de veritat per a cada subjecte.