Ser humano, persona y dignidad

Referència del capítol del llibre: Torralba, F. (2005). La raíz de la dignidad humana. Apostillas filosóficas a Francis Fukuyama. A Masià, J. (Ed.), Ser humano, persona y dignidad (pp. 245-263). Madrid: Desclée de Brouwer.

Resum:

Al parlar sobre la dignitat humana, calia recordar que aquest any es compleix el 40 aniversari de la Declaració Dignitatis Humanae, del Concili Vaticà II, amb la que es va marcar un gir decisiu en l’enfocament de la dignitat i drets humans per part de la teologia catòlica.