‘Ser’ como interpretación de la realidad

Referència: Seguró, M. (2008). ‘Ser’ como interpretación de la realidad. Sapientia, 63(223), p.193-205.

Resum:

El present escrit s’aproxima a la primera de les tres grans obres metafísiques de José Gómez Caffarena i en concret a la seva tesi: L’ésser com a interpretació. La seva trajectòria, rica en interessos i inquietuds, fruit en gran part de llargs anys de docència universitària a la Facultat de Filosofia de la Universitat Pontifícia Comillas, queda recollida al llarg dels múltiples llibres i encara més articles i col·laboracions que ha escrit. Una d’aquestes inquietuds, la pròpiament metafísica, es condensa en l’esforç d’unitat i de sistematicitat que suposa el seu ‘trilogia’, en què proposa un acostament global i complet a una especulació metafísica rellevant per a l’home d’avui. global y completo a una especulación metafísica relevante para el hombre de hoy.