Sendas de finitud. Analogía y diferencia

Referència: Seguró, M. (2015). Sendas de finitud. Analogía y diferencia. Barcelona: Herder.

 

Resum:

La metafísica només sentit si és conscient de la seva finitud i la seva relativitat. Aquesta és la premissa de la qual parteix Miquel Seguró en aquest llibre, que analitza la relació entre analogia, finitud i diferència. Fent seu el esgotament que transmeten molts dels grans relats especulatius, l’autor reivindica l’analogia com el millor reflex de la condició humana i el seu impacte en el maneig de les «grans preguntes». L’obra s’estructura en vuit capítols que dialoguen amb Plató, Tomàs d’Aquino, Suárez, Tillich o Jaspers, a partir dels quals es traça un recorregut que desemboca al reclam d’una metafísica aconfessional i intersubjectiva (hermenèutica), oberta al plantejament de les qüestions «últimes».