Roser de Querol Duran

Roser de Querol Duran

Investigador contractat

Llicenciada en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Postgrau en Agents de Desenvolupament Internacional per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i SETEM. Màster en “Interventions et politiques sociales” de la Université Paris-Est Créteil de França.
Disposa d’experiència professional en l’àmbit del lleure i l’educació com a formadora de tallers d’educació per la pau. També ha treballat en el camp del desenvolupament de projectes d’intervenció comunitària a França i en el camp de la consultoria a administracions públiques locals de Catalunya.

Actualment és secretària tècnica de l’Equip de Direcció Científica del programa CaixaProinfància de l’Obra Social “la Caixa”.

Les principals línies d’investigació són: exclusió social, xarxes socioeducatives i desenvolupament comunitari.