Revisiting tradition: feminist perspectives in philosophy of education

Referència:

Revista: Newsletter de la Societat de Filosofia de l’Educació del Regne Unit
Autor: Dra. Anna Pagès
Data: juliol 2017