Responsabilidad y compromiso ético de los formadores en pedagogía social y educación social

Referència: Vilar, J. (2002). Responsabilidad y compromiso ético de los formadores en pedagogía social y educación social. Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria, 9, p.143-160.

Resum:

El punt de partida d’aquest article és reflexionar sobre la funció social i la responsabilitat de la universitat respecte de la societat de la qual forma part. A partir d’aquí, s’analitza com aquestes funcions es concreten en la pedagogia social, i es proposen tres línies d’actuació sobre la forma com aquesta àrea de coneixement projecta les seves responsabilitats en la societat. La primera línia fa referència a la formació bàsica dels futurs professionals. La segona se centra en la relació de la universitat amb el món professional per a la recerca conjunta de solucions als reptes de la comunitat. La tercera posa l’èmfasi en la necessitat d’implicació en la vida pública.