Ética del cuidar. Fundamentos, contextos y problemas

Referència: Torralba, F. (2002). Ética del cuidar. Fundamentos, contextos y problemas. Barcelona: Mapfre Medicina.

Resum:

Aquest text elabora les bases teòriques, és a dir, els fonaments racionals d’una ètica del fet de cuidar, donat que aquesta com a activitat humana que és, s’ha de regular i mesurar amb uns determinats paràmetres morals.