Reptes de l’educació a Catalunya. Anuari 2018

Referència: Riera, J. (2018). Reptes de l’educació a Catalunya. Anuari 2018.

Resum

L’Anuari 2018 de la Fundació Jaume Bofill analitza un seguit de reptes clau de l’educació a Catalunya i planteja algunes de les qüestions prioritàries en matèria de política educativa per tal d’aconseguir un sistema de qualitat i amb equitat.

Estructurat en deu capítols, l’Anuari aprofundeix en temes clau com l’avaluació competencial, la tecnologia en educació, l’orientació i les transicions durant l’etapa escolar, el rol del centre educatiu i el paper de les famílies, els centres escolars socialment desafavorits, les xarxes de corresponsabilitat educativa, la formació inicial del professorat i la recerca educativa al servei de les escoles.

L’Anuari inclou un seguit de propostes d’acció en els diversos reptes estudiats que configuren una agenda per a la transformació educativa del nostre país. Reptes de l’educació a Catalunya. Anuari 2018 està dirigit per Jordi Riera, i té la col·laboració de disset experts en les distintes matèries i àmbits del sistema educatiu.