Repensar la dignitat humana

Referència del capítol del llibre: Torralba, F. (2005). Idees de dignitat. Una exploració filosòfica. A Martinez, J.; Perrotin, C. i Torralba, F. (Ed.), Repensar la dignitat humana (pp. 11-75). Lleida: Pagès Editors.

Resum:

En totes les grans declaracions universals i constitucions democràtiques es reconeix la dignitat inherent a la personalitat humana. També en els discursos polítics i socials és molt freqüent el reconeixement d’aquesta dignitat, però rarament ens aturem a pensar quin significat és el seu i quina fonamentació filosòfica té. Els tres textos aquí aplegats proven de “tornar a pensar” la dignitat humana i les conseqüències que es desprenen d’aquesta idea. Repensar la dignitat humana és el primer volum d’una sèrie de llibres que són fruit del Seminari de la Càtedra de Pensament Cristià del Bisbat d’Urgell.